Milé sestry a bratři v Kristu!

V tomto týdnu vstupujeme do „mariánského měsíce“ v právě probíhající radostné velikonoční době.

Uvědomme si tedy účast Panny Marie na velikonočním tajemství a na letniční události.

Letnice otevírají cestu církve, po které putuje pod vedením Ducha Sv.

Litanie, které jsou součástí májové pobožnosti, se mají stát proudem modlitby vytrvalé chvály a prosby.

Kéž ve všech obcích našich farností nám tento proud modliteb, na přímluvu Panny Marie, nejen v letošním měsíci květnu, vyprošuje dary Ducha sv., pomáhá všem lidem, rodinám a celé farnosti.

K milostiplnému prožití Velikonoční radosti

Vám všem žehná

P. Daniel