Milé sestry a bratři v Kristu !

V tomto týdnu vstupujeme do nejkrásnějšího „mariánského měsíce“ v právě probíhající radostné velikonoční době.

Uvědomme si tedy účast Panny Marie na velikonočním tajemství a na životě

nejen prvotní církve.

Pane, dej ať se dokážeme modlit jako Panna Maria : Buď vůle Tvá a jsme opravdu přesvědčeni, že skrze naplnění Tvé vůle dosáhneme Tebe, absolutního Dobra.

Kéž ve všech obcích našich farností nám májové pobožnosti jako proud modliteb, na přímluvu Panny Marie, nejen v letošním měsíci květnu, pomáhají jako jednotlivcům, rodinám i celé farnosti.

 

K milostiplnému prožívání měsíce Panny Marie a radosti z velikonoční doby

Vám všem žehná P. Daniel