Svátost biřmování

Svátost biřmování uvádí pokřtěné katolíky do křesťanského života.

Skrze ni přijímají Ducha Svatého, kterého Pán seslal v den letnic na apoštoly. Tento dar Ducha Svatého naplňuje biřmované silou, aby mohli vydávat svědectví Kristu a ve víře a lásce vytvářet jeho tajemné tělo.

Upevni, Bože, co jsi dnes uprostřed našeho farního svazu vykonal, a buď stráží těch, kdo v Tebe věří :

Ať v nich navěky zůstane dar tvého Ducha, aby vytrvali v lásce

a vydávali, nejen v naší farnosti, před světem pravé svědectví

o Tobě.

Přijď Duchu Svatý do srdcí nás všech !

S prosbou za ty, kteří dnes přijali  dary Ducha Svatého

Vám všem žehná    P.Daniel