Blahoslavenství, tak jak jsme je slyšeli v dnešním evangeliu – to je radostné poselství světu.

Blahoslavenství – to je nadčasový program pro všechny křesťany, který má vést k novému poznání Boha, k nové smlouvě, k pochopení toho, že jestliže Desatero především zasahovalo vnější jednání člověka, tak nyní Kristus jasně říká: Záleží především na vnitřním postoji člověka.

Abychom dokázali blahoslavenství stále hlouběji poznávat, k tomu nám má sloužit i správné prožívání doby postní s potřebnými prostředky: postem, almužnou a modlitbou.

K postnímu úsilí vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel