Milé sestry a bratři v Kristu !

Dávám přednost i tomu nejhoršímu křesťanství před tím nejlepším pohanstvím, protože v křesťanství je místo i pro ty, pro které pohanství místa nemá“. (německý spisovatel Heinrich Böll).

Nemocný a vyřazený člověk v dnešním evangeliu přichází ke Kristu s velkou vírou, s naprostou důvěrou a dokonce bez jakýchkoliv nároků.

Vše leží na Kristově rozhodnutí, malomocný to vyjadřuje větou:

Chceš-li, můžeš mne očistit“.

Ježíš znamená pomoc, je silnější než hřích, má pro člověka nejen místo, ale i lásku, a svým odpuštěním vrací člověka do společenství Božího lidu, zastavuje rozkladný proces v jeho nitru.

Malomocný se osobně a s nasazením plné víry setkal s Ježíšem.

Každé uzdravení samo osobě je spásou.

Ježíš nám přinesl především spásu, ne především zdraví.

Kéž tuto spásu ve světle víry přijímáme a radujeme se z ní.

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P. Daniel