Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Čím více člověk uctívá Boha pouze vnější formou, tím více je přesvědčen, že všechny, třeba i lidské nepodstatné způsoby uctívání Boha musí být zachovány.

Pokud naopak vnější kult pokládá za zbytečný, může sice tvrdit, že uctívá Boha po svém, ale časem neuctívá Boha vůbec.

Tohoto nebezpečí si byli Pavel a Barnabáš vědomi, proto odešli do Jeruzaléma a sešli se s ostatními apoštoly a staršími.

Bože pomoz nám, ať otevřeme své nitro Tobě, ať Tě neuctíváme pouze rty, ale ať je naše srdce blízko Tebe.

 

K milostiplnému prožívání měsíce Panny Marie a radosti z velikonoční doby

Vám všem žehná P. Daniel