Milé sestry a bratři v Kristu !

Nenechám vás sirotky. Zase k vám přijdu.

To je radostný příslib Krista z dnešního evangelia, na který bychom neměli zapomínat.

Jak spolupracujeme s Duchem Svatým ?

Bůh nikdy nemlčí, jenom mnohdy odpovídá úplně jinak, než jak jsme si my sami odpověděli za něho podle svých představ a schémat.

Prvotní církev se rozrostla v neuvěřitelně skromných a nepříznivých podmínkách silou Ducha.

Ani my dnes nepotřebujeme klást svou naději v něco či někoho jiného, čekat sílu a pomoc a možnosti jinde než v síle Ducha Svatého.

Radostné prožití Velikonoční doby Vám přeje a všem Vám žehná

Váš duchovní správce P.Daniel