Milé sestry a bratři v Kristu !

 

V dnešním evangeliu mluví Ježíš o třech darech, které dává učedníkům :

své slovo, svého Ducha a svůj pokoj. S tímto obdarováním vcházejí do světa ti,

kdo jeho dary přijali. A naším úkolem je pak, s těmito dary, poznávat znamení doby, pochopit, jakým způsobem k nám, konkrétně k nám, Bůh mluví.

Čím více člověk uctívá Boha pouze vnější formou, tím více je přesvědčen,

že všechny, třeba i lidské nepodstatné způsoby uctívání Boha musí být zachovány.

Pokud naopak vnější kult pokládá za zbytečný, může sice tvrdit,

že uctívá Boha po svém, ale časem neuctívá Boha vůbec.

Uctívání Boha znamená být především spojen s církví, být spojen modlitbou s Bohem, snažit se jej stále lépe poznávat a odlišovat Boží slovo od lidské,

dějinně podmíněné formy zbožnosti.

Bože pomoz nám, ať otevřeme své nitro Tobě, ať je naše srdce blízko Tebe.

Ať dokážeme přijímat Tebe, který znáš naši duši.

K milostiplnému prožívání měsíce Panny Marie a radosti

z velikonoční doby Vám všem žehná P. Daniel