Milé sestry a bratři v Kristu!

Duch Svatý ukázal Petrovi, že mají být do církve přijímáni i pohané.

Proto Petr promluvil: Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo dělá to, co je správné.

V prvotní církvi nebylo samozřejmostí to, co dnes víme, totiž, že církev je zde pro všechny národy, kultury a doby.

Petr pokřtil pohana setníka Kornelia, když poznal, že Bůh už jednal před ním.

Duch Svatý sestoupil na pohanskou rodinu, mohl by tedy Petr odepřít křest?

Hledejme i my, jakým způsobem k nám mluví Bůh v dnešním nevěřícím světě, hledejme jakým způsobem působí Duch Svatý dnes.

 

S prosbou o přímluvu Panny Marie

Vám všem žehná

P. Daniel