Popeleční středa …

Popeleční středou vstupujeme do posvátné doby postní.

Jsme označování popelcem na znamení, že jsme hříšní a chceme konat pokání, abychom s čistým srdcem mohli slavit Velikonoce.

Pokání, půst a almužna mají být prostředky v našem úsilí obnovit křestní smlouvu a posílit nás ve víře, že budeme vzkříšeni k novému životu.

 

K opravdovému postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu

vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel