Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Já jsem alfa i omega, první i poslední, začátek i konec, říká Pán Bůh,

který je, který byl a který přijde, Vševládný.

Pane našeho života, den za dnem chceme stát před Tebou.

Chceme před Tebou stát v tomto světě plném námahy, hluku a bojů,

mezi spěchajícími lidskými davy, tváří v tvář.

A až skončí naše dílo v tomto světě, Králi králů,

chceme stát před Tebou beze slova, tváří v tvář.

 

 

K milostiplnému prožívání měsíce Panny Marie a radosti

z velikonoční doby

Vám všem žehná P. Daniel