Milé sestry a bratři v Kristu!

Dobrý a milosrdný Bůh nám říká:

Já jsem alfa i omega, první i poslední, začátek i konec, který je, který byl a který přijde, Vševládný.

Pane našeho života, den za dnem chceme stát před Tebou.

Chceme před Tebou stát v tomto světě plném námahy, hluku a bojů, mezi spěchajícími lidskými davy, tváří v tvář.

A až skončí naše dílo v tomto světě, Králi králů, chceme stát před Tebou beze slova, tváří v tvář.

 

K tomu Vám všem  žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel