Milé sestry a bratři v Kristu !

Otče, zachovej je ve svém jménu !

Tak se modlí Ježíš za své učedníky, za církev, aby vytrvala ve víře a lásce k Otci.

Kristus dává své slovo a svého Ducha, žádnou jinou bezpečnost a zajištění církvi nedává.

Každá pouze lidská snaha zabezpečit církev pouze lidskými prostředky musí zkrachovat.

Církev nemá konkurovat světu, její cesta vede jinam a má se pohybovat na jiné rovině, než jsou hmotné zájmy a praktiky světa.

Spoléhejme i my na Boží slovo a Boží moudrost a prosme o ni.

S prosbou o přímluvu Panny Marie

Vám všem žehná P. Daniel