Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Kristus nám dnes ve velekněžské modlitbě jasně říká :

Věčný život je to, že poznáme jediného a pravého Boha a toho, kterého poslal, Ježíše Krista.

Kristus se modlí za učedníky , ne za celý svět, protože respektuje lidskou svobodu.

Tato modlitba je shrnutím všeho, kvůli čemu přišel Ježíš na zem a je oslavou Boží.

Modlitba má zapůsobit na nás, v nás má vytvořit předpoklad pro poznání a přijetí Boží vůle.

Jde i nám v našem životě opravdu o oslavu Boží ?

Možná příliš stavíme na sobě, na tom, abychom my došli k Bohu,

my dostali za odměnu věčný život.

Pane, dej nám schopnost, abychom s Tebou mluvili, o Tobě přemýšleli, poznávali Tvou vůli a brali na sebe odpovědnost :

Osvoboď nás od našeho sobectví, dej nám k tomu sílu.

. K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel