Popeleční středa …

Popeleční středou vstupujeme do posvátné doby postní.

Jsme označování popelcem na znamení, že jsme hříšní a chceme konat pokání, abychom s čistým srdcem mohli slavit Velikonoce.

Pokání, půst a almužna mají být prostředky v našem úsilí obnovit křestní smlouvu a posílit nás ve víře, že budeme vzkříšeni k novému životu.

K opravdovému postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu


vám všem žehná    Váš duchovní správce       P. Daniel