Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Víra je dar nabídnutý nám k tomu, abychom se dokázali s Bohem spojit, napojit se na jeho lásku.

Víra nesmí být nikdy nástrojem, který slouží k tomu, abychom

od Boha dostali to, co si my sami přejeme.

Neznamená to, že nemůžeme nic dostat.

Je však velmi důležité, aby nám nezáleželo jenom na daru, který chceme, ale především na Bohu.

Setník přišel k Ježíšovi jako prosebník, ne jako ten, kdo něco nařizuje nebo jako ten, kdo má na něco nárok.

Protože Ježíšovi věřil, setkal se s jeho pomocí a hlavně se skutečně setkal s Kristem.

Pane, prosíme Tě, posiluj naši slabou víru, abychom se skrze ni přibližovali  Tobě.

K prožívání blízkosti Boží nejen při modlitbě

 

Vám všem žehná Váš duchovní správce P.Daniel