Milé sestry a bratři v Kristu !

Celý řád stvoření a vykoupení je pro nás důležitý.
Základním důvodem pro slavení dne svátečního není jen dík za stvoření a Boží péči, ale největším důvodem je Kristovo vzkříšení.
Každé odpuštění hříchů, kterého se nám dostane, je účastí na Kristově vzkříšení. Každé přemožení zla v nás nebo mezi námi je podíl na vzkříšení.
Každé vykonané dobro je účast na vzkříšení. Každé prožívání nového života, který nám byl skrze Krista dán, je oslavou vzkříšení.
Neděle je pro člověka.
To znamená, že neděle by měla být dnem, kdy spojeni s Bohem, jsme tu pro druhé.
Před Bohem rozhoduje srdce, smýšlení a ne slepé plnění paragrafů.
Ty nám mají pomoci poznávat lásku.
Ty, Pane, jsi společným měřítkem nás všech, Ty jsi uzel, který svazuje podstatu rozličných činů.

Všem   Vám  žehná
Váš duchovní správce
P.Daniel