Křest Páně …

 

Co znamená pro náš život křest ?

Křtem jsme byli přijati za děti Boží.

Nebe je stále otevřené, je stále čas milosti.

Následování Krista není úkolem pouze pro sváteční chvíle,

ale pro všední dny a běžné životní situace.

V nich máme žít „z otevřeného nebe“.

V nich máme úkol utkávat se se zlem a vítězit nad ním zbraněmi Ducha, ne lidskou silou nebo lstí.

Máme uskutečňovat pomoc druhým lidem, totiž pomoc pro jejich spásu.

A máme tu velikou milost, že víme, že nepatříme sami sobě, ale že patříme Kristu, kterého Bůh poslal ke spáse všech.

 

Požehnání v celém roce 2013 Vám všem přeje, vyprošuje a žehná Vám

 

Váš duchovní správce P.Daniel