Ježíšův křest nám připomíná především náš vlastní křest a klade otázku, co se v našem životě stalo, když do naší osobní existence vstoupil Bůh.

Co pro mě znamená křest ?

Křest je vítězstvím nad smrtí a všemi budoucími temnotami, jistotou, že křtěného svěřujeme dobrotě, která je mocí – dobrem , které ho neušetří těžkostí, ale o kterém víme, že je silnější než veškerá temnota.

Lidský život díky síle tohoto dobra je a zůstává dobrý

i v temnotách, kterými musí člověk projít.

Křest je Boží duhou nad naším životem, dveřmi naděje, spojením v živém a osobním vztahu s Ježíšem Kristem a chozením po jeho cestách v církvi Boží.

Poženání v celém novém roce Vám všem přeje a vyprošuje

a žehná Vám Váš duchovní správce P.Daniel