Křest Páně …

 

Na jeho nauku čekají daleké kraje …

Toto proroctví Izaiáše jsme dnes slyšeli.

Celé lidstvo, ale také každý člověk hledá někoho, kdo by otevřel oči slepým, někoho, kdo by vysvobodil z hříchů.

A On mezi těmi zástupy přichází.

Na jeho nauku čekají daleké kraje …

Pane, děkujeme Ti, že Tě známe, že jsme se křtem stali Božími dětmi, děkujeme Ti, žes nás vykoupil a že nás stále zachraňuješ ze všech našich hříchů.

A prosíme Tě za všechny, jejichž srdce je od Tebe dál než všechny daleké kraje, pomoz jim a přitáhni je k sobě.

Prosíme také za nás za všechny, dej, ať když nám dáváš možnost být stále blízko Tebe, ať stále čekáme na Tvou nauku a nevzdalujeme se od Tebe, abychom jako skutečné Boží děti došli k svému Otci do nebeského království.

 

Požehnání v celém novém roce Vám všem přeje a vyprošuje

 

Váš duchovní správce P.Daniel