Milé sestry a bratři v Kristu !

Tajemství Nejsvětější Trojice je první a základní pravda křesťanského náboženství.

Je to zářivý obraz lidského soužití.

Je tu rovnost osob, je tu láska, je tu svoboda, je tu štěstí, je tu všechno,

co si člověk jen může pomyslit a přát.

Tam, kde je Boží život přijat lidmi na zemi, tam se lidé shodnou, protože začnou mít stejný směr života a stejný cíl, kterým je život s Bohem nejen zde na zemi, ale i na věčnosti.

Putujme tedy životem s pohledem upřeným na Nejsvětější Trojici a připomínejme si cíl tohoto putování nejen o pouti ve Vepřové.

S prosbou za ty, kteří přijmou dary Ducha Svatého

Vám všem žehná P. Daniel