Milé sestry a bratři v Kristu !

Ježíš nám svým Vzkříšením otevřel své království, ale závisí na každém z nás, zda vstoupíme. Království začíná teď, když se konkrétně stáváme bližním druhému člověku, který prosí o chléb, oděv, přijetí a solidaritu, katechezi. A pokud budeme onoho bratra a sestru opravdu milovat, budeme podníceni se s ním či s ní dělit o to nejdražší, co máme, tedy Ježíše a jeho evangelium. (papež František)

Pane, my víme, že Ty jsi opravdu všemocným králem, králem nad lidskou duší. Víme, že Tvým cílem je proměnit lidská srdce, naše srdce, učinit je dobrými.

Na nás je, abychom Ti otevřeli, abychom toužili po tom vládnout pouze sobě, sloužit oslavě Tebe a pomáhat druhým. Pak se budeme moci pravdivě modlit: Přijď království tvé.

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P.Daniel