Milé sestry a bratři v Kristu!

Ježíš není králem v pozemském slova smyslu, jeho království není z tohoto světa.

V situacích, kdy lidé byli Kristem nadšeni, když někoho uzdravil, když nasytil zástup, když měl zkrátka úspěch – v těchto chvílích odmítal jakýkoliv pokus být prohlášen králem.

Že je králem říká až Pilátovi a zůstane to napsané i na kříži. – tedy při – lidsky viděno –  konci a neúspěchu.

Čím byla v dějinách církev „královštější“, tím byla méně Kristova.

Kriste, tvé království je tam, kde lidé žijí a umírají jeden pro druhého.

Pane, dej ať žiji pro tvé království, které přichází, dej ať jdu před ním, krok za krokem v důvěře a naději, že mě povedeš, až sám nebudu vědět, jak dál.

Pak se budeme moci pravdivě modlit : Přijď království tvé.

 

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel