Milé sestry a bratři v Kristu!

Ježíš Kristus je Králem celého vesmíru z pohledu dějin spásy, z pohledu biblického.

Je králem, protože přišel všechny zachránit, za všechny zemřel, pro všechny lidi otevřel budoucnost, je svědkem pravdy a rozbité a rozdělené hříchem přišel spojit s Bohem.

Proto vzhledem ke Kristu nemůže člověk zůstat neutrálním, ale musí se rozhodnout – pro jeho království nebo zůstat mimo ně.

Pane, dej ať uznáváme, že ty jsi pánem vesmíru, ať hledáme Tvé království.

Vždyť Tvé stvoření není u konce a my smíme přispívat k jeho dovršení prací svých rukou až po poznatky ducha, každý z nás.

Tvé království je blízko i daleko, uprostřed nás, v každém člověku, kterého mám rád, který mne potřebuje, s kterým se setkávám.

Tvé království je tam, kde lidé žijí a umírají jeden pro druhého.

Pane, dej, ať hledám Tebe – Pravdu a všechny lidi, kteří mne potřebují.

 

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel