Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

V Marii nanebevzaté se poprvé uskutečňuje Kristovo velikonoční Zmrtvýchvstání na člověku: přechod ze smrti do života.

V oslavené tváři Mariině můžeme i my vidět své budoucí oslavení.

Je jedna z nás, z lidského rodu, naše sestra Maria.

Žila na této zemi, sdílela náš lidský osud až do bolesti matky pod křížem.

To je pro nás důležité, když slavíme pouť v Malé Losenici, kdy myslíme na její oslavení – nanebevzetí.

Do slávy nebes šla prachem tohoto světa, jako jdeme my.

Je hvězdou jitřní, která věští  začátek nového dne, je hvězdou mořskou, která nám vytrvale svítí a ukazuje spolehlivě správný směr v bouřích našeho života.

K životu v blízkosti Boží na přímluvu Panny Marie nejen o dovolených a prázdninách

Vám všem žehná

P. Daniel