Milé sestry a bratři v Kristu!

Uznej to dnes a uvaž v srdci, je to Hospodin,

Bůh nahoře na nebi jako dole na zemi, není jiného Boha.

Dnešní slavnost Nejsvětější Trojice nám má zdůraznit velikost, nekonečnost, jedinečnost Boha, má nás přivést k pokorné víře, k uvědomění si omezenosti lidského rozumu, má nás přivést k obdivu i údivu nad Božími činy, k sklonění se před Božím majestátem a tajemstvím.

Kéž tak prožijeme i pouť s věřícími ve Vepřové.

Trojjediný Bože, děkujeme Ti, žes nás povolal k životu.

Děkujeme Ti, že když jsme hříchem všechno ztratili, žes nás vykoupil, děkujeme Ti za Tvoji lásku, kterou nám neustále nabízíš a prosíme Tě, dej, ať právě tajemství Tvého vnitřního života v Nejsvětější Trojici nás neodvádí k nesprávným představám o Tobě, ale ať nám ukáže velikost Tvé lásky a přivede nás navěky k Tobě.

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel