Milé sestry a bratři v Kristu!

Smyslem dnešní slavnosti není nechat nás snít o lepším světě v budoucnosti a už vůbec ne obětovat přítomnost pro chiméru příštího.

Církevní rok má být symbolicky viditelným obrazem dějin spásy a dějin celého světa.

Ten vývoj je veden Duchem Svatým a směřuje k jednomu poslednímu cíli, k trvalému sestupu Boha do světa.

Do tohoto světového dění se musíme zařadit i my svým vlastním pokrokem skrze přijímání darů Ducha Svatého.

Myšlenka schopnosti vidět jednotlivá zjevení  Písma Svatého v jejich vzájemné souvislosti a tím i souvislost církevních svátků mezi sebou inspirovala liturgickou reformu na II. vatikánském koncilu.

Nezmění-li se člověk vnitřně, nemůže přijmout osvícení Boží milosti.

Smyslem dnešního svátečního dne je učinit nás bdělými pro dnešek, pro tichou sílu božské dobroty, která chce přetvořit náš život.

Proto nejen dnes s celou církví prosíme: Přijď Duchu Svatý !

 

K správnému využívání všech darů Ducha Svatého

Vám všem žehná Váš duchovní správce

P. Daniel