Slavnost seslání Ducha Svatého …

 

Naším úkolem je, abychom působení Ducha Svatého dokázali rozeznat v našem životě, v této době, abychom mu nebránili v činnosti.

Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch.

Projevy Ducha však jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný.

To je odpověď Písma sv. na otázku, jakým způsobem působí v dnešní době Duch Svatý.

 

Přijď Duchu Svatý a dej, ať nedbáme ran, proher a vítězství, ale ať plníme Tvé poslání.

Přijď Duchu Svatý a obnov nás, ať pochopíme, že náš život je dar, z kterého máme rozdávat a nečekat chválu ,vděk a uznání.

 

Přijď Duchu svatý!

 

S prosbou za ty, kteří přijali ve svátosti biřmování  dary Ducha Svatého

Vám všem žehná

P.Daniel