Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Bez Ducha sv. je nám Bůh daleko, Kristus zůstává v minulosti, evangelium je mrtvou knihou, autorita panováním, misie propagandou, bohoslužby zaříkáváním Boha, křesťanská morálka morálkou předpisů a povinností.

Avšak v Duchu sv. je celý kosmos pozvedán,

Vzkříšený Kristus žije v nás, evangelium je život v lásce,

církev společenstvím dětí Božích a lidské jednání pak odráží a zpodobňuje Boží krásu a dobrotu

(patriarcha Athenagoras)

 

žehná Vám Váš duchovní správce P.Daniel