Milé sestry a bratři v Kristu !

Myšlenka schopnosti vidět jednotlivá zjevení bible v jejich vzájemné souvislosti a tím i souvislost církevních svátků mezi sebou inspirovala liturgickou reformu na II.vatikánském koncilu.

Církevní rok má být symbolicky viditelným obrazem dějin spásy a dějin celého světa. Ten vývoj je veden Duchem sv. a směřuje k jednomu poslednímu cíli, k trvalému sestupu Boha do světa.

Do tohoto světového dění se musíme zařadit i my svým vlastním pokrokem skrze přijímání darů Ducha sv.

Nezmění-li se člověk vnitřně, nemůže přijmout osvícení Boží milosti.

Vždyť smyslem dnešní slavnosti není nechat nás snít o lepším světě v budoucnosti a už vůbec ne obětovat přítomnost pro chiméru příštího.

Smyslem tohoto dne je učinit nás bdělými pro dnešek, pro tichou sílu božské dobroty, která chce přetvořit náš život.

Proto nejen dnes s celou církví prosíme: Přijď Duchu Svatý !

K správnému využívání všech darů Ducha Svatého

Vám všem žehná Váš duchovní správce P.Daniel