Milé sestry a bratři v Kristu !

Bez Ducha sv. je nám Bůh daleko, Kristus zůstává v minulosti, evangelium je mrtvou knihou, autorita panováním, misie propagandou, bohoslužby zaříkáváním Boha, křesťanská morálka morálkou předpisů a povinností.

Avšak v Duchu sv. je celý kosmos pozvedán, Vzkříšený Kristus žije v nás, evangelium je život v lásce, církev společenstvím dětí Božích a lidské jednání pak odráží a zpodobňuje Boží krásu a dobrotu

(patriarcha Athenagoras)

žehná Vám

Váš duchovní správce P.Daniel