Křest Páně …

Svátek Křtu Páně nám připomíná, že jsme dostali obrovský, nezasloužený dar ve svátosti křtu a dar víry.

Ježíšův křest nám připomíná především náš vlastní křest a klade otázku, co se v našem životě stalo, když do naší osobní existence vstoupil Bůh.as

Křest je vítězstvím nad smrtí a všemi budoucími temnotami, jistotou, že křtěného svěřujeme dobrotě, která je mocí – dobrem , které ho neušetří těžkostí, ale o kterém víme, že je silnější než veškerá temnota.

Lidský život díky síle tohoto dobra je a zůstává dobrý i v temnotách, kterými musí člověk projít.

Pane, děkujeme Ti, že jsi nám dal tu možnost, že jsme se stali Božími dětmi, děkujeme Ti, žes nás vykoupil a že nás stále zachraňuješ ze všech našich hříchů.

Prosíme Tě za všechny, jejichž srdce je od Tebe dál, než všechny daleké kraje, pomoz jim a přitáhni je k sobě.

Požehnaný a milostiplný rok 2024   Vám všem přeje

a  žehná Vám

P. Daniel