Milé sestry a bratři v Kristu!

Ve vánočním oktávu, který právě prožíváme, slavíme svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa a slavnost Matky Boží Panny Marie.

To pro nás má být výzvou: Dělejme všechno pro to, aby Bůh byl hlavní osobou v našich rodinách.

Ať nám nedá pokoj otázka, co Bůh od nás chce.

Ať je to naším stálým nepokojem, protože jenom tak můžeme dojít k pokoji srdce.

Člověku nestačí nic menšího než Bůh.

On chce být uprostřed nás.

Vpustíme jej do svého života, do našich rodin a dáme mu ono nejdůležitější místo?

K síle přijímat lásku Boží a dávat ji dál v celém našem životě

Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel