Velikonoce

jsou tajemstvím spásného díla, které Bůh koná v Kristu na církvi.

Velikonoční slavnost je zvěstováním a zpřítomněním výkupné oběti ve smrti a oslavení Krista, překonáním hříchu křížem, smířením mezi Bohem   člověkem, založením Církve, vstupem vykoupeného lidstva do Božího království a věčného života u Boha.

K požehnanému prožití Svatého týdne

Vám všem žehná

P. Daniel

Adorace v  kostele  sv. Jakuba  ve  Velké Losenici  bude

nepřetržitě  od  Zeleného čtvrtku  do  Velikonoční  vigilie.

PŘIJĎ  I  TY  SE  SETKAT  SE  SVÝM  PÁNEM !