Svatý týden ….

Květnou, nebo-li pašijovou, nedělí vstupujeme do nejdůležitější doby

celého církevního roku – do Svatého týdne.

Od nadšeného volání Hosana přes krvavý pot v Getsemanské

zahradě, utrpení a smrt Velkého pátku po skutečně prožívané

Hosana – Aleluja.

Připomeneme si ustanovení svátosti eucharistie a svátosti

kněžství, připravili jsme se svátostí smíření a obnovíme

nejdůležitější slib našeho života – svátost křtu.

Kéž si všechny milosti nejen připomínáme, ale především

prožíváme – pak bude radostné Aleluja výrazem našeho srdce.

K požehnanému prožití Svatého týdne

vám všem žehná     Váš duchovní správce       P.Daniel