Květná neděle

 

Pašije nám nenabízejí iluzi života bez bolesti, ale dávají nám sílu k prožití bolavého, čemu se nevyhneme.

A ukazují nám, že utrpení není jen něco, co pro nás samotné může mít smysl, ale něco, co přináší ovoce, požehnání, pomoc druhým, že je to cesta k vykoupení světa.

Prosme, ať jsme vždy připojeni k zástupu, který oslavoval Krista.

 

K požehnanému prožití Svatého týdne

vám všem žehná Váš duchovní správce P.Daniel

 

 

Adorace v  kostele sv. Jakuba ve Velké Losenici bude
nepřetržitě od Zeleného čtvrtku do Velikonoční vigilie.


PŘIJĎ I TY SE SETKAT SE SVÝM PÁNEM !