Velikonoce

jsou tajemstvím spásného díla, které Bůh koná v Kristu na církvi.

Velikonoční slavnost je zvěstováním a zpřítomněním výkupné oběti ve smrti a oslavení Krista, překonáním hříchu křížem, smířením mezi Bohem a člověkem, založením Církve, vstupem vykoupeného lidstva do Božího království a věčného života u Boha.

 

K požehnanému prožití Svatého týdne

Vám všem žehná P. Daniel

 

 

Adorace v  kostele sv. Jakuba ve Velké Losenici bude

nepřetržitě od Zeleného čtvrtku do Velikonoční vigilie.

PŘIJĎ I TY SE SETKAT SE SVÝM PÁNEM !