Svatý týden

Květnou, nebo-li pašijovou, nedělí vstupujeme do nejdůležitější doby celého církevního roku – do Svatého týdne. Od nadšeného volání Hosana přes krvavý pot v Getsemanské zahradě, utrpení a smrt Velkého pátku po skutečně prožívané

Hosana – Aleluja.

Připomeneme si ustanovení svátosti eucharistie a svátosti kněžství, připravili jsme se svátostí smíření a obnovíme nejdůležitější slib našeho života – svátost křtu.


Kéž si všechny milosti nejen připomínáme, ale především prožíváme – pak bude radostné Aleluja výrazem našeho srdce.


K požehnanému prožití Svatého týdne

vám všem žehná Váš duchovní správce P.Daniel