Vánoce

 

Roku od stvoření světa, když na počátka stvořil Bůh nebe a zemi,

5199, od potopy světa roku 2957, od narození Abrahámova roku

2015, od Mojžíše a východu Izraele z Egypta roku 1510,

od pomazání Davida na krále roku 1032, týdne 65.,

podle proroctví Danielova, v Olympiádě 164, od založení Říma

roku 752, vlády Oktaviána Augusta roku 42, když celý svět úplného

míru požíval, šestého věku světa Ježíš Kristus, věčný Bůh a Syn

věčného Otce, chtěje svět svým příchodem posvětit, počat z Ducha

Svatého, za devět měsíců od svého početí v Betlémě Judově z Marie

Panny se narodil a člověkem se stal“.

My jsme pak dostali dar víry a můžeme se radovat s vědomím,

že nám nám narodil se.

Kéž tato událost proměňuje naše životy.

 

Požehnané prožit svátků Narození Vám všem přeje

P. Daniel