Vánoce …

Lidé v palácích a v domech anděla zpívajícího Gloria neslyšeli, spali. Pastýři bděli. Naše srdce mají zůstat bdělá, schopná vnímat hlubší skutečnosti a nechat se Bohem oslovit.

Tato bdělost srdce a oslovitelnost Bohem spojuje mudrce z východu s pastýři a umožňuje jim nalézt cestu.

Světlo z Betléma stále prozařuje celý svět.

Jistě, světla, která se u nás o Vánocích rozžíhají, už o tomto dítěti často nevědí vůbec nic, ani o něm nic vědět nechtějí, neboť slouží obchodu a reklamě.

Navzdory všemu něco ještě z něho zbývá : část z jeho dobroty a radosti ještě přichází do našich příbytků.

Prosme narozeného Spasitele, aby nás uschopnil spatřit hvězdu jeho milosrdenství, aby nás uschopnil jít jeho cestou a za ním nejen o Vánocích.

 

Požehnané prožití svátků Narození Vám všem přeje

a žehná Vám Váš duchovní správce P. Daniel