Nový rok …

Nebeský Otče, v tvých rukou jsou naše dny a roky, v Tvých rukou jsou naše dny i nastávající rok 2020.

V Tvých rukou je celý svět i náš malý život.

Nesmírnému vesmíru jsi dal řád a hvězdám jejich běh, a přece i nás máš ve své péči a lásce.

Pomoz nám, abychom neklesali na mysli, ale byli vždy lidmi naděje, abychom aspoň na krok viděli dopředu.

Smiluj se, Pane, nad námi.

Věříme, že nás neopustíš a že budeme skryti ve tvé nepomíjející lásce v čase zde i ve věčnosti.

Požehnaný a milostiplný rok 2020 Vám všem přeje a žehná Vám

P.Daniel