Nový Rok ….

Před Tebou, Pane, je naše budoucnost otevřená.

Ty přesně víš, co se nám přihodí až do poslední hodiny našeho

života.

My pak víme, že ve všech proměnách , ve všech okamžicích našeho

života nám nabízíš svou pomoc, abychom mohli k Tobě dojít.

Prosíme Tě, Pane, dej nám své požehnání, abychom jím byli

naplněni při všem, co budeme v nastávajícím roce dělat.

Ať vždy přicházíme k Tobě a všechno očekáváme od Tebe,

protože Ty jediný jsi Všemohoucí.

Požehnání v celém roce 2019  Vám všem přeje, vyprošuje

a žehná Vám

Váš duchovní správce    P.Daniel