Ve vánočním oktávu prožíváme svátek sv,Štěpána – prvního mučedníka pro Krista,

svátek Svatých Mláďátek – betlémských nemluvňat zabitých Herodem,

svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa,

poděkování za uplynulý občanský rok a

slavnost Matky Boží, Panny Marie.


Když pokorou pronikneme vznešenost a prostotu Vánoc, pak můžeme prožít Vánoce s dětským vnímáním, eucharistií a radostí.

Ježíš přichází maličký, vidíme ho v jesličkách.

Dětské vnímání znamená nepočítat, neshromažďovat, ale také důvěřovat, odpouštět a být nadšený ze všeho krásného.

V eucharistii pak můžeme zažívat skutečné sdílení s druhými.

Hvězda pastýřů nás zase učí předávat radost.

Požehnání v celém roce 2012 Vám všem přeje, vyprošuje a

žehná Vám Váš duchovní správce P.Daniel