Vánoční oktáv

Ve vánočním oktávu Narození Páně prožíváme také svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa,  také poděkování za uplynulý občanský rok a slavnost Matky Boží, Panny Marie.

Slovo se stalo tělem. Vedle této janovské pravdy stojí i pravda mariánská, kterou vyložil Lukáš. Bůh se stal tělem,

Bůh se stal dítětem, které potřebovalo matku.

Pro víru církve je důležité, že Bůh se chtěl stát bytostí, která je odkázána na ochraňující lásku člověka.

Jenom tak můžeme i my v plnosti přijímat velkou lásku Boží v radosti


Požehnání v celém novém roce Vám všem přeje a vyprošuje

Váš duchovní správce P.Daniel