Ta pravá, velká radost je až Vzkříšení :

Ten, který podstoupil křížovou cestu, smrt, opuštěnost, vstává z mrtvých.

Finis coronat opus – konec korunuje dílo, říkají latiníci.

Božský  příběh má svůj „šťastný konec“.

Je však radostný již dříve, optimistický i v nejdramatičtějším centru tohoto dramatu člověka, dramatu Boha.

Příběh Kristův je základem křesťanské víry.

Víra je nabídkou a výzvou, je šancí pojmout a přijmout utrpení, je šancí přijmout Boží nabídku a radost.

Radostné prožití nejen vlastních velikonočních svátků, ale i celé velikonoční doby.

Vám všem přeje a žehná  Vám

P. Daniel