Velikonoce …

 

Ta pravá, velká radost je až Vzkříšení:

Ten, který podstoupil křížovou cestu, smrt, opuštěnost, vstává z mrtvých.

Finis coronat opus – konec korunuje dílo, říkají latiníci.

Božský příběh má svůj „šťastný konec“.

Je však radostný již dříve, optimistický i v nejdramatičtějším centru tohoto dramatu člověka, dramatu Boha.

Příběh Kristův je základem křesťanské víry.

Víra je nabídkou a výzvou, je šancí pojmout a přijmout utrpení, je šancí přijmout Boží nabídku a radost.

 

Radostné prožití nejen vlastních velikonočních svátků,

ale i celé velikonoční doby

 

Vám všem přeje a žehná Vám

P.Daniel