VELIKONOCE …

 

O Velikonocích nám Bůh říká :

Vzkříšení mrtvých je skutečnost.

A to stačí k pochopení velikonoční radosti.

Stačí to k pochopení toho, že člověk má budoucnost

i za smrtí stačí to k naplnění radostí z toho,

že budoucností člověka je Bůh.

Jádrem Velikonoc je velikonoční Třídenní, na které navazuje prvních osm dnů velikonoční doby –

Velikonoční Oktáv.

Velikonoční doba celkově pak trvá padesát dní.

 

Požehnané prožití nejen vlastních velikonočních svátků, ale i celé velikonoční doby

 

Vám všem přeje

 

Váš duchovní správce P.Daniel