Velikonoce …

 

Bůh nám neříká, jak to vypadá po Vzkříšení, protože tam naše lidská zkušenost ještě nemůže sahat. ale o Velikonocích nám Bůh říká : Vzkříšení mrtvých je skutečnost.

To stačí k pochopení velikonoční radosti. stačí to k pochopení toho, že člověk má budoucnost i za smrtí, stačí to k naplnění radostí z toho, že budoucností člověka je Bůh.

Jádrem velikonoc je velikonoční třídenní, na které navazuje prvních osm dnů velikonoční doby – velikonoční oktáv. Velikonoční doba celkově pak trvá padesát dní.

 

Radostné prožití nejen vlastních velikonočních svátků, ale i celé velikonoční doby

 

Vám všem přeje Váš duchovní správce P.Daniel