Velikonoce …

Ta pravá, velká radost je až Vzkříšení : Ten, který podstoupil křížovou cestu, smrt, opuštěnost, vstává z mrtvých. Finis coronat opus – konec korunuje dílo, říkají latiníci. Božský příběh má svůj „šťastný konec“.

Je však radostný již dříve, optimistický i v nejdramatičtějším centru tohoto dramatu člověka, dramatu Boha.

Příběh Kristův je základem křesťanské víry.

Víra je nabídkou a výzvou, je šancí pojmout a přijmout utrpení, je šancí přijmout Boží nabídku a radost.

K milostiplnému prožití Velikonoční radosti

Vám všem žehná P. Daniel