VELIKONOCE …

O Velikonocích nám Bůh říká : Vzkříšení mrtvých je skutečnost.

A to stačí k pochopení velikonoční radosti.

Stačí to k pochopení toho, že člověk má budoucnost i za smrtí stačí to k naplnění radostí z toho, že budoucností člověka je Bůh.

Jádrem Velikonoc je velikonoční Třídenní, na které navazuje prvních osm dnů velikonoční doby – Velikonoční Oktáv.

Velikonoční doba celkově pak trvá padesát dní.

Radostné prožití nejen vlastních velikonočních svátků, ale i celé velikonoční doby

Vám všem přeje

Váš duchovní správce P.Daniel